VÝROBA SPECIÁLNÍCH CERTIFIKOVANÝCHOCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A PŘESNÉ STROJNÍ OBRÁBĚNÍ

PRO PRŮMYSL

O společnosti

Společnost podniká 4 rokem, tedy od r. 2012, s progresivním
růstem obratu, zisk investuje do rozšiřování podnikání, včetně
technologického zázemí. Podniká převážně na Chomutovsku
doposud v nájmech, v počátcích s jednou, poté se třemi
provozovnami, nyní již ve vlastním výrobním areálu.
Podniká v oboru odborného zámečnictví a lehkého strojírenství.
Konkrétně se věnuje výrobě a montáži speciálních ocelových
konstrukcí pro stavebnictví, energetiku, težbu a dopravu, nově
i pro petrochemii a telekomunikace.

Společnost jde cestou specializované odbornosti, při využití řady
ISO a EN certifikací jež nás kvalifikují na velice odborné práce
od třídy EX1 až částečně po třídu EX4 - ČSN EN ISO 9001:2009,
ČSN EN ISO 3834-2:2006, EN 1090-2+A1, EN 15085-CL1,
ČSN EN 15085-2:2008, EN 1090-1:2009+A1:2011 atd.

Pohybujeme se na celorepublikovém trhu, nicméně v rámci logistiky
a případných montáží, cíleně protěžujeme Čechy na úkor Moravy.
V roce 2013 jsme získali zkušenosti na trhu v Německu a Slovensku.

Společnost je vedena zkušenými manažery
se zkušenostmi z průmyslové výroby, kteří mají
letité manažerské, ekonomické a technické
zkušenosti.

Dále zaměstnává specializované techniky
a spolupracujeme s řadou produktových
inženýrů.

Rovněž tak vládneme zkušenostmi
z projektů za účasti dotací.

Výrobní obory

Stavebnictví

Vyrábíme velké ocelové konstrukce pro stavebnictví se specifickými architektonicky zajímavými prvky a různými povrchovými úpravami. V podobě celoprosklených, opláštěných, zátěžových, či jinak náročných konstrukcí, pro administrativní, výrobní, prodejní, skladové, či jiné účely.

reference
Energetika

Vyrábíme a projektujeme ocelové konstrukce pro energetiku v podobě standardizovaných, ale i atypických distribučních a přenosových stožárů pro NN, VN a VVN se statickým posouzením, dále závěsů a kontejnerů pro trafostanice, specifické konstrukce pásových dopravníků, konstrukce pro fotovoltaické a větrné elektrárny.

reference
Doprava

Vyrábíme ocelové konstrukce svařované a obráběné pro výrobu drážních vozidel, vagónů, železničních náprav a adaptérů, dále např. i svodidla, mýtné brány, meteorologické stožáry atd.. Nově jsme začali dodávat specifické části spodního trupu do letectví.

reference
Těžba

Vyrábíme zcela speciální ocelové konstrukce a obrobky, pro těžbu uhlí v podobě těžebních lávek a věží, důlních výtahů, částí těžebních velkostrojů, dále čističek důlních vod, kolejových drah apod.

reference
Strojírenství

Vyrábíme specifické svařované a obráběné ocelové konstrukce pro strojírenství v podobě kabin pro stavební a zemědělskou techniku, dále tělesa průmyslových tepelných výměníků, klimatizací, násypek apod.

reference
Petrochemie

Pro petrochemický průmysl vyrábíme z ušlechtilé ocele svařované a obráběné části produktů, včetně jejich přemostění, části chladících věží, přečerpávacích stanic apod.

reference
Telekomunikace

Vyrábíme trubkové a příhradové telekomunikační stožáry, včetně adaptérů, stoupacích dílů, kontejnerů, závěsů, oplocení, plechových bran, lávek apod.

reference

Reference

Technologie

  • plazmové CNC řezání (pro velkoformáty 7 × 4 m, výkonný, rychlý a přesný řez)
  • svařovací CNC (pro rovné nadstandardní vrstvené sváry po 5m)
  • velké obráběcí CNC centrum (pro 2,5 × 3 m speciály do 17 t, úhlové 3D obrábění)
  • střední CNC soustruh (točná délka 1 m, do průměru 645 mm)
  • střední dvouvřetenové CNC obráběcí centrum (pro 1,25 × 1 m série do 7 t)
  • velké CNC strojní pily (rychlý násobný řez, rovný i úhlový pro silnostěnu)
  • CNC ohraňovací lis (6 m do 25 mm tloušťky materiálu, 400 t v tlaku)
  • velké CNC průmyslové nůžky (do 13 mm tloušťky materiálu)
  • CAD CAM programování obrábění (s kolizním virtuálním testem)

CNC - hydraulický lis AD-R 60400

Lisovací síla: 400 t
Pracovní délka: 6.050 mm
Vzdálenost beran/stůl: 630 mm
Šířka stolu: 154 mm
Tloušťka lisovaného plechu: 25 mm
Pojezd v ose x: 750 mm
Lisovnice s přestavitelnou drážkou

CNC – hydraulické nůžky VS 6013

Délka střihu: 6.080 mm
Tloušťka stříhaného plechu: 13 mm
Pracovní stůl: 900 x 630 x 6.370 mm
Počet přidržovačů: 29 ks
Přidržovací síla: 20 t
Posun zadního sklopného dorazu: 1.000 mm
Automatický posun

CNC - obráběcí centrum Speedtech

Hmotnost obrobku: 4 t
Max.otáčky: 12.000/min.
Upínací síla nástroje: 25 kN
Plocha automatické palety: 1.000 x 1.250 mm
Počet vřeten: 2 ks
Automatická výměna nástrojů

CNC - vodorovný vyvrtávací a frézovací stroj WHQ 13

Hmotnost obrobku: 18 t
Max.otáčky: 4.000/min.
Výsuvné vřeteno: 800 mm
Plocha otočného stolu: 2.200 x 4.000 mm'
Zdvih vřeteníků: 3.000 mm
Úhlová hlava Benz

Certifikáty

Kontakt

Adresa

METAL-WIN SE

Klimetská 1746/52
110 00 Praha 1
IČ: 24314854
DIČ: CZ24314854

Výrobní závod

Cesta do Kopist 1
436 01 Litvínov - Růžodol
+420 474 332 584
QR

Kontaktní formulář